Dia de Sant Joan
La festa comença molt prest i acaba ben tard. Els Jocs des Pla són l'acte central del dia, amb l'exhibició de cavalls i cavallers en un espectacle únic d'inigualable bellesa. La Missa de Caixers a la Catedral és el moment més solemne d'una jornada que acaba amb l'emotiu darrer toc.
Actes
Dia de Sant Joan
 
A primera hora del dia el fabioler ja torna a ser al carrer per fer el replec, i a les vuit del matí va al palau del caixer senyor a demanar permís per iniciar els actes de la primera part del dia.

L'acte més important del matí i el més important de caire religiós de les festes és la Missa dels Caixers, que se celebra a la Catedral, després que la qualcada hagi anat al pla de Sant Joan perquè els cavallers provin els jocs que han de fer al capvespre, i hagin fet les Corregudes a ses Voltes i el Caragol de Santa Clara.

La beguda del caixer capellà al Seminari, després de la Missa dels Caixers, tanca els actes del matí i precedeix una nova sol·licitud de permís del fabioler al palau del caixer senyor per iniciar els actes del capvespre i del vespre del Dia de Sant Joan.

Després de la Convidada a l'Ajuntament (plaça des Born), la qualcada davalla al pla de Sant Joan, on s'hi fan dos caragols (un al principi i un altre al final) i els jocs de l'ensortilla, de rompre les carotes i de córrer abraçats. És, juntament amb el Caragol des Born del Dissabte de Sant Joan, un dels moments de màxima atenció i de més perill de les festes.

Si voleu veure bé com són aquests jocs, caldrà que estigueu molt atents als avisos del fabioler, que no perdeu de vista els cavallers que hi prenen part i que respecteu el passadís per al pas, al galop, dels cavalls. En cas contrari, no podreu gaudir d'aquest espectacle inimaginable i estareu en perill.

Acabats els jocs i caragols del Pla, la qualcada torna, igual que el vespre anterior, a ses Voltes i acaben les festes amb el Caragol de Santa Clara i la beguda al palau del caixer senyor.

Si es vol allargar un poc més la festa, s'ha d'esperar que els cavallers surtin de cal caixer senyor i, ja de matinada, vagin a deixar el caixer capellà a ca seva. Si ho feis així, assistireu al comiat del caixer capellà per part de tots els altres caixers i cavallers, i escoltareu en silenci els darrers sons del tambor i el fabiol.
Replec del matí
Capadetes
Es Pla, escenari dels Jocs
Els Jocs des Pla
Recomanacions