Junta de caixers
És el grup de persones encarregat de vetllar pel bon funcionament de la festa. Inclou representants dels antics estaments medievals, i són nomenats cada dos anys. La màxima figura de la Junta és el Caixer Senyor, representant de la noblesa ciutadellenca.
Protagonistes
Junta de caixers
 
La Junta de Caixers es fa pública cada dos anys durante un acte protocol·lari que té lloc a l’Ajuntament de amb motiu de la festa del 9 de Juliol. Els membres que la integren representen els estaments medievals: Clergat, noblesa, artesans i pagesos. Així, els components de la Junta de Caixers són:

- CAIXER SENYOR: Elegit d'entre els membres de l'antiga noblesa ciutadallenca, és qui presideix la festa i qui té al seu càrrec el bon funcionament de tots el actes.

- CAIXER CAPELLÀ: Té cura de l'aspecte religiós; presideix els résos que es fan a l'ermita de Sant Joan el dissabte de la festa i celebra la Missa dels Caixers el dia del sant.

- CAIXER MENESTRAL o CASAT: Representa l'estament menestral. Per ser elegit, ha d'exercir un ofici manual artesà. És condició imprecindible que sigui casat i fill de menestral.

- CAIXERS PAGESOS: Són dos, i han de ser de termes diferents, l'un de la banda de Migjorn i l'altre de Tramuntana. Als caixers pagesos els correspon el bon ordre de la qualcada i també, un cada any, són els qui regalen el be que serà portat el diumenge anterior a la comemoració.

- CAIXER FADRÍ: Aquest càrrec va alternat-se cada bienni. Un és menestral i l'altre pàges. Ha de ser forçosament fadrí, i és qui duu la bandera durant els actes oficials de la festa.