Cavallers
Protagonistes de la festa. Són representants de l'estament pagès, i han d'estar relacionats amb aquesta activitat per poder participar de Sant Joan. La majoria del temps van dalt cavall, vestits amb l'indumentària típica de la festa i demostrant la seva habilitat dominant l'animal.
Protagonistes
Cavallers
 
Són tots representants de l’estament pagès. Seran considerats cavallers de ple dret de la Qualcada els amos, fills d’amos i missatges de les explotacions agrícoles i ramaderes del terme, els pagesos ciutadellencs de fora terme i els pagesos que estiguin en llocs propietat de ciutadellencs.

La seva funció principal és la d’acompanyar la Junta de Caixers durant els actes que se celebren el Dissabte i el Dia de Sant Joan. Com que la seva participació és voluntària, s’ha d’atendre a les normes i als protocols establerts, de forma que quan va dalt cavall no pot fumar, ni beure ni menjar durant els actes oficials. Tampoc pot separar-se de la Qualcada ni retirar-se sense el permís del Caixer Senyor, el qual li ho ha de transmetre mitjançant un dels caixers pagesos.

Han de vetllar per seguir l’ordre de la Qualcada i estar disposats a complir les instruccions que els doni el caixer senyor. A més, s’han de descobrir per saludar en passar davant les esglésies, l’Ajuntament, els domicilis del caixer senyor, de la capellana i del caixer casat quan hi hagi la bandera exposada, entre d’altres edificis.