Recomanacions

 
- Cal respectar la comitiva, i obrir pas per a què aquesta pugui avançar pels carrers de la ciutat.


- El Be va engalanat amb flocs. No s'han d'estirar aquests elements, perquè podrien dificultar la feina de l'Homo des Be i provocar algun accident.


- Durant el moment de tirar avellanes cal recordar que aquest acte és una tradició que parla de la relació d'amistat i d'estima entre persones. No consisteix en un llançament agressiu ni en una batalla. Les avellanes s'han de tirar amb amorosia i sense intenció de fer mal.