Recomanacions

 
- Durant tot el dia, estigues sempre atents i informat d'on són els cavalls i els actes que se celebren a cada moment.

- Actua amb seny, prudència i civisme.

- Recorda: els cavalls són nobles, però tenen molta força i poden provocar accidents.

Als JOCS DES PLA, tingues en compte:

- Estigues atent a la música. El so del tambor i el fabiol avisen del començament de cada prova, i la sortida dels cavalls. Presta la màxima atenció i precaució, i actua amb respecte.

- No toquis els cavalls mentre corren.

- Obre un passadís per als protagonistes. Respecta la zona reservada per a aquest passadís. Per a la teva seguretat i la de tots, està totalment prohibit entrar a aquesta zona.

- Segueix les instruccions que doni el personal de l’organització.

- No corris darrere els cavalls per aconseguir l’ensortilla o un tros de carota.

- Vés amb el calçat adequat. Les persones que no estiguin en condicions no podran accedir a la zona des Pla. No estan permeses les xancletes.

- No està permès dur motxilles de grans dimensions.

- Les persones que estiguin clarament sota els efectes de l’alcohol no podran accedir al recinte.