Sant Joan 2003Agrupació musical al pla
Caragol des Born
Bot Caixer Senyor
Tot l'amo
Bot convidada
Bot plà
Convidada
Ensortilla
Plà vespre
Ses Voltes
Somereta