Col.lecció cartells1971 - Autor desconegut
1972 - Autor Desconegut
1973 - Autor Desconegut
1974 - Autor Desconegut
1975 - J.Fedelich
1976 - Juan A.Verger
1977 - Autor Desconegut
1978 - J.Fedelich
1979 - Autor Desconegut
1980 - Autor Desconegut
1981 - Jaume Marín
1982 - Triay
1983 - Jaume Marqués
1984 - Lluis Bertrán
1985 - Miquel Fedelich
1986 - Johan Weber
1987 - Damià Gomis
1988 - Lluis Bertrán
1989 - Josep Mª Buscató
1990 - Joan Anglada
1991 - Miquel Capó
1992 - Rafael Vilafranca
1993 - Antoni Calafat
1994 - Pere Florit
1995 - Bosco Mercadal
1996 - Antoni Armella
1997 - Andreu Hernández
1998 - Enric Servera
1999 - Vicent Servera
2000 - Francesc Pons
2001 - Manel Navarro
2002 - Joan Benejam
2003 - Antoni Anglada
2004 - Joan Pons Moll
2005 - Iván Triay Llabrés
2006 - Coloma Florit Pons
2007 - Joan Daben Fuster
2008 - Janet Greco
2009 - Enric Servera
2010 - Josep Bagur i Pepe Torrent
2011 - José Luís Quereda
2012 - Francesc Pons
2013 - Josep Benejam i Josep Torrent
2014 - Aina Genestar