Sant Joan 2007Caragol des pla
Convidada
Corregudes a ses voltes
Caixer Senyor convidant a l'Ajuntament
Agrupació musical
Moolt bé!!
Vista des Pla capvespre
Joc de s'ensortilla
Caragol des Born
Vista caragol des Born
fabioler Missa de Caixers
Saludant autoritats
Sortida Caixer casat
Ensortilla
Ensortilla jove genet
Dia des Be a l'Ajuntament
Córrer abraçats
Es pla matí de Sant Joan
Ara va de bo
Caragol des Born
Comitiva a cal Caixer Senyor
Esperant a cas Caixer Senyor
Missa des caixers
Saludant a cas Caixer Senyor
S'Homo des be
Caixer fadrí a sa convidada
Bot convidada
Convidada
Bot caragol des Pla
Ensortilla
Sí !!!!